Aarhus Universitets segl

Studerendes prototyper hos Danske Bank

I forårssemesteret var Group IT, Danske Bank partner på kurserne Design og Interaktionsdesign. Det resulterede i, at de studerende præsenterede deres idéer og prototyper i Future Economies på Danske Banks udviklingsafdeling i Brabrand.

Det konkrete forløb med Danske Bank var egentlig afsluttet, men der var en interesse fra Danske Bank om at dykke ned i nogle af projekterne og dele dem med de øvrige medarbejderne; samtidigt var de studerende også ivrige for at vise opdragsstillerne, hvad de havde arbejdet med.

Foto: Sorin Bardu, Danske Bank

Foto: Sorin Bardu, Danske Bank

Omkring 20 studerende besøgte Danske Banks kantine i Brabrand inden sommerferien for at præsentere deres prototyper. Danske Bank inviterede de grupper, som de syntes havde lavet særligt interessante eller gennemarbejdede prototyper.

– Mange af de studerendes prototyper er også mere konkrete end andre varianter vi har set på markedet. En gruppe havde f.eks. lavet et design, hvor man skulle betale med fingerfakter. Det er interessant at overveje, hvad det ville betyde for vores produkter.


Jeppe Thastum, Lead Business Analyst, Danske Bank

Undervejs på semesteret har virksomheden præsenteret cases, sparret løbende med grupperne og givet feedback på deres endelige prototyper, og de har derfor brugt en del tid og ressourcer på samarbejdet.

Hvorfor er samarbejde mellem arbejdsmarked og universitetet vigtigt?

Ud over dele inspirerende ideer med banken, fremhæver Danske Bank tre elementer, som gør at samarbejdet med universitetet, er tiden og kræfterne værd.

For det første fremhæver de employer branding og rekruttering:

– Vi gør det bl.a. for at mærke efter: Hvad det er for nogle uddannelser det er interessante at arbejde sammen med, rekruttere fra og hvilke studerende er så dygtige, at dem skal vi holde øje med?
Josefine Franklin Hansen, Talent Consultant, Danske Bank

For det andet er det vigtigt for Danske Bank at skabe synlighed over for de studerende. Danske Bank vil som alle andre gerne have de bedste kandidater fra de bedste uddannelser, så at blive synlige over for de studerende er essentielt ifølge Jeppe Thastum fra Danske Bank. 

For det tredje ønsker Danske Bank at give noget tilbage til uddannelsesinstitutionerne:
– Det er vores opfattelse, at universitetet og os som virksomhed har et fælles ønske om at komme tættere på hinanden, så der ikke bliver det her store skel mellem hvad der anvendes på uddannelserne og hvad der anvendes i virksomhederne. 
Josefine Franklin Hansen, Talent Consultant, Danske Bank

Foto: Sorin Bardu, Danske Bank

Fra universitetets perspektiv prioriteres samarbejde med virksomheder og organisationer også højt. Afdelingsleder for uddannelserne i Digital Design og Informationsvidenskab Morten Breinbjerg beskriver, at samarbejdet giver stor værdi, da det giver de studerende mulighed for at adressere aktuelle og branchenære problemstillinger. Denne erfaring ruster dem i højere grad til at møde arbejdsmarkedet efter deres kandidat.

– Det er vores erfaring, at overgangen til det første arbejde bliver nemmere, når de studerende har et større kendskab til de virksomheder og organisationer, som de kan få arbejde i. Det bliver i højere grad en indfasning end en overgang, da de kender til de problemstillinger, værdier og målsætninger, som de skal orientere sig imod.
Morten Breinbjerg, Afdelingsleder for Digital Design og Informationsvidenskab

Ønsker jeres virksomhed eller organisation at blive partner på designkurserne på Digital Design og Informationsvidenskab, kan I læse mere her