Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor bevilling til forskning i overvågningsteknologi

Aarhus Universitets Forskningsfond har givet en bevilling på 2,65 millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal undersøge overvågning i nære relationer.

27.01.2016 | Anja Kjærgaard

Hvad sker der i en familie, når forældrene begynder at følge børnenes færden ved hjælp af overvågningsteknologi? Hvad sker der med vores selvopfattelse og vores forståelse af sygdom og sundhed, når vi ved hjælp af sensorer måler vores stressniveau, søvnrytme eller kondital? Og hvordan håndterer skolebørn at blive monitoreret af både forældre, lærere og af hinanden? 

Det er nogle af de spørgsmål, som skal undersøges  i projektet "Childhood, Intimacy and Surveillance Practices" (ChIP). I projektet deltager Anders Albrechtslund og Peter Lauritsen, begge lektorer i informationsvidenskab, og i kraft af en NOVA-bevilling fra AUFF (2,65 millioner kroner) vil yderligere to postdocs blive ansat.

Fokus på den nære overvågning
Formålet med projektet er at undersøge overvågning i nære relationer. For det meste opfattes overvågning, som noget staten eller en stor virksomhed retter i mod borgere. Men faktisk udfører borgerne også overvågning af hinanden og af sig selv. Det kan være forældre, der holder øje med børn, eller børn der holder øje med hinanden, eller det kan være institutioner som f.eks. skoler, som overvåger børnene og bruger informationerne til at få et bedre kendskab til børnenes styrker, svagheder og handlinger.

I nogle tilfælde bruges denne nære overvågning til at kontrollere børn, men overvågning skal ikke altid forstås kritisk og negativt. Den kan fx lige så vel bruges til omsorgsrelaterede formål – man holder øje for at tage vare på børnene - eller for at koordinere aktiviteter mellem familiemedlemmer. Men det er slet ikke altid, at vi retter overvågningen mod andre. I mange tilfælde retter vi den mod os selv.

”Det kan være med armbånd, der måler vores puls og aktivitetsniveau eller sensorer under madrassen, der måler vores søvn. Denne form for self-tracking er interessant bl.a. fordi den giver mulighed for, at vi får et andet blik på os selv. Vi mærker stadig efter, hvordan vi har det, men målingen indgår nu i oplevelsen,” siger Anders Albrechtslund. 

Etablering af et lab

Udover ansættelsen af de to postdocs giver NOVA-bevillingen mulighed for etableringen af et lab, hvor forskere og studerende kan eksperimentere med forskellige former for overvågningsteknologi.

”Vi vil gerne at overvågning ikke altid er noget, man skriver om på afstand. Overvågning i nære relationer er også brug af forskellige former for teknologi, og vi vil gerne bruge lab’et til at få erfaringer med teknologien, og dermed forbedre vores viden om, hvad overvågning er og gør ved os,” siger Peter Lauritsen. 

Projektet begynder i sommeren 2016, hvor også ”Surveillance Lab” forventes at være klar.


Yderligere information

Lektor Peter Lauritsen
Institut for Kommunikation og Kultur  
Informationsvidenskab

Fastnet: +4587161985

Mobil: 24483897

Lektor Anders Albrechtslund
Institut for Kommunikation og Kultur -
Informationsvidenskab

Fastnet: +4587161954

Mobil: 21630388

 

Forskning, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab