Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny leder af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU)

Den 1. februar tiltræder lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Morten Brænder, som ny leder af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU), som er et tværinstitutionelt samarbejde mellem Arts og BSS på Aarhus Universitet (AU) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).

10.01.2018 | Johanne Vejrup Nielsen

Morten Brænder (Foto: AU Foto)

Morten Brænder er lektor i politisk sociologi ved Institut for Statskundskab. I hans Ph.d.-afhandling (2009) arbejdede han med soldaters brug af sociale medier. Som adjunkt og lektor har han siden arbejdet med militærsociologiske problemstillinger, hvor hans forskning har befundet sig i krydsfeltet mellem sociologi og forvaltning. Nu vender han sig igen mod det mediesociologiske felt og vil som centerleder prioritere opgaven at forene forskning og forskere inden for medievidenskab, journalistik og politik.

Morten Brænder har undervist på både den dansksprogede og den engelsksprogede kandidatuddannelse tilknyttet CJU og har siden 2014 været en del af centerets sekretariat som repræsentant for Institut for Statskundskab.

Morten Brænder afløser lektor Unni From, der efter fire år som centerleder har ønsket at vende tilbage til afdelingen for Medievidenskab og Journalistik på AU.

“Jeg vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnere og undervisere på Medievidenskab, Statskundskab og DMJX for det gode arbejde med vores fælles Mundus-uddannelse, cand. public, tilvalgsfag og profilfag. Mest af alt tak til alle studerende på uddannelserne for at udfordre og udvikle os. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg er glad for, at Morten tager stafetten og er sikker på, at centeret er i de bedste hænder", siger Unni From.

Om Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU)

Centrets opgaver er styring og videreudvikling af samarbejdet mellem Arts og Business and Social Science på Aarhus Universitet - og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Centret står for planlægning, drift og udvikling af uddannelser (og fag), der udbydes i fællesskab mellem disse tre enheder.

Centret står for udbuddet af en række uddannelser, der udbydes nationalt og internationalt. Erasmus Mundus kandidatuddannelsen Journalism, Media and Globalisation er en kandidatuddannelse som Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med universiteter i Amsterdam, Hamburg, London og Swansea med partnere i Berkeley USA, Sydney Australien og Santiago Chile. Centeret varetager også cand.public-uddannelsen, der er en dansksproget, journalistisk kandidatuddannelse. Hertil kommer en række mindre uddannelser. Uddannelserne optager årligt omkring 300 studerende.

Medievidenskab og Journalistik