Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alumneklub på Digital Design og Informationsvidenskab

Den nystartede alumneklub for færdiguddannede bachelorer og/eller kandidater fra uddannelserne Digital Design og Informationsvidenskab er en stor succes. Alumneklubben har netop afholdt deres fjerde møde, og fremmødet veksler mellem 20 og 35 alumner til hvert arrangement.

17.03.2017 | Birgitte Kvist

Formålet med Alumneklubben er, at de færdiguddannede kan networke og erfaringsudveksle med hinanden på tværs af uddannelser, brancher og arbejdsområder. Alumneklubben er også åben for studerende på det 5. studieår, som til arrangementerne får mulighed for at høste af alumnernes karrierefortællinger og erfaring i en uformel sammenhæng. Alumneklubben mødes hver anden måned til en temaaften som skifter i format - f.eks. oplæg, workshops og diskussioner. Alle temaer og diskussioner styres af medlemmerne, så det er et oplagt forum at byde ind med aktuelle emner og holde sig opdateret på digitale problematikker og udfordringer.

Sidste arrangement: Overvågning
Til det sidste arrangement var aftenens emne overvågning, og derfor blev overvågnings- og dataindsamlingsteknologier diskuteret heftigt. Spørgsmål der blev diskuteret var bl.a.:
Er vi villige til at tage et job ved Uber, Google, Facebook osv.? Har vi et fagligt etisk ansvar? Vil vi være med til at udvikle softwaren til sessionslogning? Vil vi sige det højt, hvis vi mente, at der foregik uetisk håndtering af persondata i vores virksomhed Hvem har ansvaret? Når vi som designere, skal designe til folks liv, burde vi så også tage hensyn til overvågningsproblematikker, regulativer etc. (Som it-professionelle er vi måske bedre klædt på end de fleste andre)?

Programmet var følgende:
17.00: Velkomst (med kort intro til det nye Schön)
17.05: Oplæg ved Ask Risom Bøge, forsker på Aarhus Universitet
17.35: Gennemgang af EU’s kommende privatlivs- og dataregulativ
18.00: Tapas/let aftensmad sponsoreret af It-vest
18.30/45-ish: Tech-news og status indenfor overvågningsteknologier og privacy-teknologier.
19.30: Slut aftenen af med hygge og eventuel debat/snak. Er der nogen, der kender til en spændende jobåbning (opfordring til at dele jobmuligheder med hinanden)? Til sidst er der mulighed for at sy www.killyourphone.com -pose til at tage med hjem til telefonen, pungen eller passet. 

Næste arrangement og tilmelding: 
Alumneklubben på Digital Design og Informationsvidenskab holder deres næste arrangement d. 6. april kl. 17 i it-byen Katrinebjerg. Tilmeld dig gratis det næste arrangement gennem den lukkede Facebook-gruppe. Find gruppen frem ved at søge på Facebook “Alumneklub for Inf og DD”, og kom på den måde med i den lukkede klub sammen med ca. 300 andre alumner fra Digital Design og Informationsvidenskab. Hvis du har problemer med at finde det, så kontakt Birgitte Kvist på birgitte.kvist@cc.au.dk. Inviter gerne andre alumner fra din årgang med i alumneklubben. Forplejning til arrangementerne støttes af It-vest og Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab. 

Yderligere information:
Birgitte Kvist
Uddannelses- og karrierekonsulent

Digital Design & Informationsvidenskab
Institut for Kommunikation og Kultur

Helsingforsgade 14, bygning 5347, lok. 221
8200 Aarhus N

 Telefon: +45 87161995
Email: birgitte.kvist@cc.au.dk  

Møde, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab