Digitale spil

Fagpakke på linjen Interaktionsdesign og multimedier

Denne fagpakke giver en grundlæggende introduktion til digitale spil og forholder sig aktivt til digitale spils nye muligheder og potentialer i forhold til anvendelse, kommunikation, læring, branding, gamification og forandringsskabelse, samt digitale spils relationer og potentialer i forhold til kultur, erhverv, uddannelse og samfund.

Digitale spil er et betydningsfuldt, komplekst og mange facetteret medie i dagens samfund. Vi vil i løbet af undervisningen på fagpakken belyse denne kompleksitet og betydningsfuldhed ud fra mange forskellige vinkler for at give deltagerne indsigt i, hvordan digitale spil kan betyde, lære, engagere, opleves, forandringsskabe, kommunikere og praktiseres inden for f.eks. kultur, erhverv og uddannelse samt i samfund og hverdagsliv generelt.

Fagpakken henvender sig bl.a. til folk i computerspilsbranchen, undervisnigs-, kommunikations-, design- og kulturbranchen.

Du kan læse mere om fagpakken her.

Enkeltfag

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag:

  1. Læringsspil & læring i spil
  2. Gamification & ludification
  3. Persuasive games & games for change

Enkeltfagene indfører deltagerne i tre forskelligartede, men forbundne felter, der er særligt centrale, betydningsfulde og tidssvarende, når vi tænker over og taler om digitale spil i nutidens samfund.

Du kan tilmelde dig fagpakkens tre enkeltfag uden at blive indskrevet på hele masteruddannelsen. Du kan også nøjes med bare at tage det første fag. Der er progressionskrav mellem de tre fag, og de skal derfor tages i rækkefølge. Det er ikke muligt at blive optaget på 2. og 3. enkeltfag uden at have taget de(t) første.

Der åbnes for ansøgninger til enkeltfagene medio september 2017.