Digitale kommunikationsstrategier

Fagpakke på linjen Organisation

Fagpakken beskæftiger sig med, hvordan nye digitale kommunikationsformer kan få indflydelse på organisationers interne kommunikation - blandt andet, hvordan sociale medier kan anvendes i en organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere professionelle netværk både internt i organisationen og eksternt.

Fagpakken arbejder med koblingen mellem it og organisatorisk kommunikation med henblik på at opnå en forståelse for, hvordan og i hvilket omfang it kan understøtte forskellige kommunikationsformer i organisationers interne kommunikation.

Fagpakken er bygget op af to introducerende enkeltfag og et specialiseringsenkeltfag. Enkeltfagene Kommunikationsteknologier og Intern kommunikation i organisationer er fælles for linjerne Interaktionsdesign og multimedier og Organisation. Enkeltfaget Webkommunikation hører til linjen Interaktionsdesign og multimedier. Enkeltfaget Ubiquitous internet hører til linjen i Organisation.

Fagpakken henvender sig til personer, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af digitale kommunikationsteknologier – internt og eksternt – i såvel private som offentlige virksomheder. 

Du finder mere information om indhold, udbytte og undervisningsform her.

OBS: Hvis du tidligere har bestået fagpakken Webkommunikation og sociale medier eller fagpakken Digital kommunikation kan denne fagpakke Digitale kommunikationsstrategier ikke indgå i samme masterprogram, da der er for meget overlap mellem de tre fagpakker.

Brobygning

Fagpakken Digitale kommunikationsstrategier er en brobygningsfagpakke på linjen Interaktionsdesign og multimedier. Er du fx datamatiker vil du skulle tage et brobygningsforløb førend du kan begynde på fagpakker, der skal indgå i dit masterprogram. Hvis du vil følge fagpakken som et brobygningsforløb, skal du søge optagelse på hele fagpakken på den blå knap i højre side.

Det vil fremgå af dit brev om optagelse, hvorvidt du er optaget på brobygningsforløb eller fagpakke, og hvilken praktisk betydning det har. 

Her kan du læse mere om brobygning. 

Enkeltfag

Du kan også vælge at tage fagpakkens tre fag som enkeltfag og fx kun søge optagelse på Kommunikationsteknologier. Optagelse på Intern kommunikation i organisationer samt på Ubiquitous forudsætter, at du også har fulgt de(t) forgående fag.

Du kan læse mere om enkeltfagene ved at klikke på ovenstående link om hele fagpakken.

Hvis du ønsker at søge optagelse på enkeltfag, skal du søge via dette link.

Vær opmærksom på, at hvis du søger alle tre fag, skal du lave en ansøgning pr. enkeltfag. Du kan genbruge den vedhæftede dokumentation eller nøjes med at uploade ved første ansøgning.