Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Designthinking og innovative designprocesser

Fagpakke på linjen Interaktionsdesign og multimedier

Det kræver innovativ ideudvikling at skabe digitale services og produkter, der skaber merværdi for kunden. Denne fagpakke ruster dig til at arbejde nytænkende med brugerinvolvering, problemløsning og design - kerneområderne inden for design thinking.

Fokus i denne fagpakke er at skabe indsigt i feltet design thinking, forstået som designorienterede tilgange til at identificere, håndtere og løse eksisterende udfordringer og se nye og innovative muligheder for at skabe it-produkter og it-baserede services.

Fagpakken har et stærkt procesorienteret fokus, hvor deltagerne mellem seminarerne arbejder med kursets emner og teorier i forhold til cases, de selv har udvalgt fra egen hverdag.

Deltagerne på fagpakken opnår kompetence til at arbejde professionelt med innovative it-designprocesser. Som en del heraf opnår deltagerne:

  • teoretisk og analytisk viden om innovation og kreativitet i brugercentrerede designprocesser,
  • teoretisk og metodisk viden om design thinking og service design som udgangspunkt for udviklingsprojekter,
  • praktiske kompetencer i forhold til at håndtere enkeltstående design events og et sammenhængende designforløb. 

Målgruppe:

Personer, der arbejder med design af it-produkter og –services, herunder interaktionsdesignere, web-designere, informationsarkitekter, it-konsulenter m.fl.

Adgangskrav:

For at blive optaget på fagpakken skal du både have relevant erhvervserfaring og relevant uddannelse.

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i interaktionsdesign og multimedier, er:

  • bacheloruddannelsen i datalogi,
  • bacheloruddannelsen i informationsvidenskab,
  • bacheloruddannelsen i multimedier,
  • professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
  • diplomuddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
  • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du har grundlæggende indsigt i og forståelse af forholdet mellem bruger og multimediesystem samt et basalt kendskab til interaktionsdesign.

For datamatikere findes mulighed for brobygning til masteruddannelsen i it.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Læs mere:

Du kan læse mere om fagpakken på it-vests hjemmeside.