Arbejdspraksis og it

Fagpakke på linjen organisation

It-systemer, der skal understøtte en arbejdsproces, skal bygges efter, hvordan arbejdsgangen rent faktisk er, og ikke efter, hvordan vi forestiller os, at den ideelt set skulle være. Derfor er det vigtigt, at undersøge de faktiske arbejdsgange inden udvikling eller tilpasning af organisationens it-systemer. Arbejdspraksis og it giver viden om og erfaring med antropologiske og microsociologiske metoder til analyse af arbejdspraksis og med at integrere metoderne i udviklingsprocessen.

Denne fagpakke vil give deltagerne et nuanceret indblik i antropologiske metoder inden for kvalitative traditioner, således at de tilegner sig færdigheder i at kunne foretage større mængder af interviews og observationer og bearbejdning af disse.

Da en væsentlig del af kursets genstandsområde også drejer sig om praktiske færdigheder i forbindelse med feltarbejde, vil kursusforløbet være baseret på empiriske analyser og faktiske cases – f.eks. fra deltagernes egne organisationer.

Du finder mere information om indhold, udbytte og undervisningsform her.

 

Hvis du er datamatiker og ønsker at kvalificere dig til optagelse på masteruddannelsen i it, linjen organisation, vil fagpakken Arbejdspraksis og it være obligatorisk som den ene af to fagpakker, der skal indgå som brobygningsforløb.

Du kan læse mere om brobygning for datamatikere her.