Du er her: AU » Om AU » Institut for Kommunikation og Kultur » Om instituttet » Institutprofil

Institutprofil

Velkommen til Institut for Kommunikation og Kultur

Instituttet hører under hovedområdet Arts. På denne hjemmeside kan du finde relevante informationer om instituttet og dets mange aktiviteter.

Institut for Kommunikation og Kultur danner ramme om international forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred kulturfaglig vifte: Litteraturstudier, informations- og medievidenskab, lingvistik, nordisk, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt æstetikfagene er alle fagområder, der hører under vores institut.

Vores målsætning

Vi vil:

  • yde forskning af høj international kvalitet
  • sikre og forbedre den forskningsbaserede undervisning
  • give vores studerende solide faglige forudsætninger og skabe rammerne for fleksible muligheder for at sammensætte uddannelsesforløb
  • værne om et godt studiemiljø
  • skabe viden på tværs ved at udvikle tværgående samarbejdsrelationer
  • formidle viden til en bred kontaktflade 
  • indgå strategisk samarbejde med de samfundsvidenskabelige sprog- og kommunikationsfag på ISEK, Business and Social Sciences samt med aftagerinstitutioner
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.11.2015

Her finder du Institut for Kommunikation og Kultur

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet

Langelandsgade 139 (Kasernen), bygning 1580
8000 Aarhus C

Jens Chr. Skous Vej 2 (Nobelparken), bygning 1485
8000 Aarhus C

Jens Chr. Skous Vej 4 (Nobelparken), bygning 1481
8000 Aarhus C

Helsingforsgade 14 (Katrinebjerg), bygning 5347
8200 Aarhus N

E-mail: dac@au.dk
Tlf.: 87 16 12 00

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013139411

EAN-nummer: 5798000418363
Stedkode: 1411

Er du studerende?

Er du medarbejder?