Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik i egen virksomhed

Afdeling for Digital design og Informationsvideskab gennemfører i efteråret 2019 et pilotprojekt, hvor formålet er at give studerende på kandidaten af Digital Design og informationsvidenskab mulighed for at gå i praktik i egen virksomhed og understøtte med teori, værktøjer og sparring. Deltagelse forudsætter, at de studerende har oprettet et CVR-nummer inden forløbets start – enten alene eller i et team med andre studerende. De studerende skal dermed arbejde med en eksisterende idé, som kan udvikles i egen startup. Ambitionen skal være at gøre det til en profitabel virksomhed, som bunder i de studerendes kernekompetencer fra uddannelsen.

Forløbet er en kombination af tre ting:

INCUBA StartupLab

I forløbet indgår der desuden et samarbejde med Incuba StartupLab, hvor de studerende kan benytte sig af bl.a. INCUBAs stærke mentorkorps, deltage i Pitch events, Network days på Navitas eller Katrinebjerg, søge advokathjælp mm. Læs mere her.

Efter forløbet 

Efter forløbet vil de studerende være spirende iværksættere med en forståelse og kritisk tilgang til bl.a. virksomhedsstrategi, forretningsmodel og adgang til markedet. De studerende får ligeledes indsigt i, hvordan man kan vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle grundlag, og hvorledes en potentiel investor vurderer deres business case. De studerende får både praktiske og teoretiske værktøjer til at adressere udfordringerne relateret til de enkelte faser i at starte egen virksomhed.

Efterfølgende kan de studerende vælge at arbejde videre med virksomheden i et erhvervsspecialeforløb.Spørgsmål og svar

Hvordan tilmelder jeg mig?

Som studerende tilmelder du dig et almindeligt projektorienteret forløb. På kontrakten skriver du under virksomhed, at du skal i praktik i egen virksomhed. CVR-nummeret skal være oprettet i løbet af den første måned af forløbet.

Hvem skal underskrive kontrakten?

1. En vejleder fra Afdeling for Digital design og Informationsvidenskab. Ved spørgsmål kontakt afdelingskonsulent Sara Badstue Larsen, sbl@cc.au.dk 
2. En rådgiver fra Studentervæksthus Aarhus, AU Incubator. Kontakt projektkoordinator Marie Kjølhede, makj@au.dk, som kan tildele en rådgiver.

Hvordan opretter jeg et CVR-nummer? 

Det er dit eget ansvar at oprette et CVR-nummer. Du kan søge sparring hos Studentervæksthus Aarhus, AU Incubator, som stiller en revisor tilgængelig en gang om måneden. Derudover vil der blive afholdt et oplæg fra en revisor på den første workshop på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab.

Hvad indebærer mit værtsforløbet hos Studentervæksthus Aarhus, AU Incubator? 

Studentervæksthus Aarhus fungerer som din rådgiver, og de giver dig sparring og rådgivning i forbindelse med din virksomhed. Du får en kontorplads i deres åbne kontormiljø, og du får bl.a. gratis adgang til at booke mødelokaler, benytte advokat- og revisorrådgivning. For at lære deres netværk, metoder, kultur og huset at kende skal du igennem deres LEAD-IN-forløb, som består af 5 workshops à 3 timer. Læs mere om LEAD-IN her. Du kan deltage enten inden semesterets start eller midt i semesteret 

Datoer 2019:
Forår: 2. maj kl. 14-17 og de følgende uger, sidste workshop ligger onsdag d.  29. maj pga. helligdag / Efterår: 10. oktober kl. 14-17 og de følgende uger, sidste workshop d. 7. november.

Kontakt Studentervæksthus Aarhus' projektkoordinator, Marie Kjølhede på mail: makj@au.dk. Marie kan tildele en rådgiver, som kan skrive under på din konktrakt til projektorienteret forløb, og hun kan tilmelde dig LEAD-IN-forløbet.

Projektet støttes af Fonden for Entreprenørskab (FFE)