Partner i undervisningen

Kom tættere på de studerende

Som virksomhed eller organisation kan I blive partner på et kursus. Som partner skal I stille en eller flere cases, som bliver rammesættende for de studerendes designprojekter. I vil typisk introducere jeres case i starten af semesteret, indgå som sparringspartnere i midten af semesteret og være jury under de studerendes præsentation og udstilling i slutningen af semesteret. Det er derfor vigtigt, at to-tre personer i jeres virksomhed eller organisation kan afsætte tid til samarbejdet. I semesteret inden undervisningen skal foregå, beslutter afdelingens Uddannelsesnævn i samarbejde med underviseren, om der skal være en ekstern partner, og hvem det skal være.

Introduktion af case

For at sætte de studerendes arbejde i gang deltager I i begyndelsen af semesteret i undervisningen, hvor I sammen med underviseren introducerer konteksten for og udfordringerne i jeres case. 

Sparringspartner

I midten af semesteret deltager I igen i undervisningen på universitetet for at give jeres feedback og kritik på de studerendes projekter.

Præsentation og udstilling

I slutningen af semesteret skal de studerende pitche deres designprojekter, og der afholdes efterfølgende en udstilling (det kalder vi EXPO). Her udstiller de studerende deres projekterne på hver deres stand. Dette kan foregå enten hos jer, på universitetet eller begge steder.

Interesseret?

Hvis I har interesse i at indgå som partner på et kursus, kan I sende en mail til Karriere- og uddannelseskonsulent Birgitte Kvist med følgende information:

  • Virksomhed eller organisation
  • Kontaktperson
  • 1/2 sides beskrivelse af en eller flere cases (en kontekst eller problemstilling, som I finder relevant)

 

Kontakt til afdelingen

Birgitte Kvist Laursen

Karriere- og uddannelseskonsulent

Tidligere partnere og cases

  • Danske Bank: Future economies (Kurser: Design og Interaktionsdesign)
  • Designit: Empowering minorities (Kurser: Design og Interaktionsdesign)