Sprogvidenskabeligt forskningsprogram

Sprogvidenskabeligt forskningsprogram

Om programmet

I det moderne, globaliserede informationssamfund er sproglige kompetencer afgørende for individets, samfundsgruppernes og virksomhedernes succes. Fællessprog og effektiv kommunikation er en af de vigtigste årsager til samfundsmæssig sammenhængskraft. Et centralt spørgsmål er, i hvor høj grad sproglige kompetencer og kommunikationsfærdigheder kan tilskrives hjernens kognitive arkitektur eller kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Forskningsprogramleder