Forskningsprojekter

Kollektive projekter (med og uden ekstern bevilling)

Kulturens medialisering (2011-2015) 

(Mediatization of Culture), støttet af FKK
Projektleder: Stig Hjarvard, KU
AU-deltagere: Kirsten Frandsen
delprojektet "New Media - New Horizons for Sports".,Stine Liv Johansen, Maja Sonne Damkjær,
ph.d.-projekt: Medialiseringen af forældreskabet. 

Netværk for Samfundsvidenskabelig Fødevareforskning (2012-2014)
Støttet af LMC.
Leder Carsten Daugbjerg FOI, KU.
AU-deltagere: Karen Klitgaard Povlsen

Nordic Salons (2012-2014)
Leder: Anne Scott Sørensen SDU
AU-deltager: Karen Klitgaard Povlsen

NetLab
Del af Digital Humanities Lab (DigHumLab) (2012-17)
støttet af Videnskabsministeriet og Styrelsen for forskning og innovation.
Deltagende AU-forskere: Janne Nielsen, Niels Brügger, Ulrich Karstoft Have i samarbejde med Statsbiblioteket

Digital Footprints Research Group (2012-2017)
støttet af Digital Humanities Lab.
Deltagende AU-forsker:Anja Bechmann, Jakob Linaa Jensen

DRACE: Digital Radio Cultures in Europe
Deltagende AU-forsker: Per Jauert

Crossmedia(2012-2015)
støttet af FKK med 6 mio.DKK.
Projektleder Kjetil Sandvik KU.
Deltagende AU-forsker: Jakob Linaa Jensen

COST Action Transformingaudiences – transformingsocieties, t.o.m. 2014.
Deltagende AU-forsker:Jakob Linaa Jensen

Twitter and the Public Sphere – Brug af Twitter i EP-valget 2014.
Deltagende AU-forsker:Jakob Linaa Jensen

DPRI – Danish Privacy Research Initiative.
Deltagende AU-forskere: Anja Bechmann, Niels Ole Finnemann

The ubiquitous internet
Deltagende AU-forsker:Anja Bechmann

Den amerikanske tv-blockbuster som æstetisk medie- og kulturhistorisk fænomen.
Deltagende AU-forsker: Jakob Isak Nielsen

Socio Media Education (2011-14)
støttet af Region Midtjylland, 3,4 mio. DKR.
Deltagende AU-forskere: Jesper Tække

Methodologies for researching and practicing communication for/and social change.
Samarbejde med Dr. Ylva Ekström,Malmö University.
Deltagende AU-forskere: Teke Ngomba, Poul Erik Nielsen

Making Sense of Digital Journalism: Contexts, Filtering and Circulation.
Deltagende AU-forskere: Henrik Bødker, Inka Salovaara-Moring

Digital Television: The Old, New Medium (2015-18)
Deltagende AU-forskere: Hanne Bruun, delprojekt: The Production Practices of Scheduling in Digital Television
Hanne Bruun and Janne Nielsen, delprojekt: The Interface of Digital Television: The On-air Schedule

BIG UK Domain Data for the Arts and Humanities (2014-15)
Støttet af the Arts and Homanities Research Council, UK
Projektleder: Jane Winters, University of London
Deltagende AU-forsker: Niels Brügger

Tværmedial kommunikation og produktion (2013-14)
Støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg
Projektleder: Ditte Laursen, Statsbiblioteket
Deltagende AU-forsker: Niels Brügger

Probing a Nation's Web Domain - the Case of Denmark
Deltagende AU-forskere: Niels Brügger, Janne Nielsen, Ulrich Have

Measuring Impact across social media (2014)
Støttet af Rethink Impact/Cultural City 2017
Deltagende AU-forskere: Anja Bechmann, Jakob Linaa Jensen, Peter Vahlstrup, Line Hassall Thomsen

Facebook Footprints: Researching Social Big Data Patterns (2014-15)
Støttet af AU IDEAS
Deltagende AU-forskere: Anja Bechmann, Peter Vahlstrup

Transnational Radio Encounters. Mediations of Nationality, Identity and Community through Radio (TRE) 2013-2016.
Støttet af HERA
[ transnationalradio.org]
Deltagende AU-forskere: Per Jauert og Janne Nielsen

Broadcasting in the Post-Broadcast Era: Policy, Technology, and Content Production 2013-2017.
Støttet af The Academy of Finland
www.uta.fi/cmt/post-broadcast/index.html 
Deltagende AU-forsker: Per Jauert

What Makes Danish TV Drama Series Travel? Transnational Production, Cultural Export and the Global Reception of Danish Drama Series
Funded by Danish Research Council - projects.au.dk/what-makes-danish-tv-drama-series-travel
Deltagende AU-forskere: Jakob Isak Nielsen, Pia Majbritt Jensen

What Makes Danish TV Series Travel? Drama Series as Cultural Export, Cross-Cultural Production and Reception in a Global World
An AU Ideas project funded by Department of Aesthetics and Communication
Deltagende AU-forskere: Jakob Isak Nielsen, Pia Majbritt Jensen

Smag for livet: 2014-18
tøttet af Nordea, 40 mio DKK.
Deltagende AU-forskere: Karen Klitgaard Povlsen, Karen Wistoft, Jonatan Leer.

Individuelle projekter (med og uden ekstern bevilling)

Politisk underholdning – underholdende politik (2010-15).
Hanne Bruun

EU og privatiseringen af TV2. 
Frands Mortensen

Arbejderbevægelsens TV3, 1986-1997. En mediepolitisk tragedie
Frands Mortensen

TV2’s Historie 1986-1992.
Frands Mortensen

State Aid for Danish TV2.
Frands Mortensen

Personal data in social media networks. 
Anja Bechmann

Making Sense of Digital Journalism: Contexts, Filtering and Circulation
Henrik Bødker

Cognition, sociality and algorithmic power in the age of social media
Jakob Linaa Jensen

Tour de France: Changing a Media Event into a Touristic Sports Spectacle - bidrag til et amerikansk projekt: "MegaMediaSport"
Kirsten Frandsen

 

Aktuelle, men afsluttede kollektive projekter med ekstern finansiering

Offentlighedens nye grænseflader (2008-2011) 
støttet af FKK, 3,5 mio.DKR
Deltagende AU-forskere: Niels Ole Finnemann (projektleder), Per Jauert, Jakob Linaa, Karen Klitgaard Povlsen

Tv-underholdning: Tværmedialitet og viden (2006-09) 
støttet af FKK, 6,5 mio. DKR. 
Deltagende AU-forskere: Kirsten Frandsen (projektleder), Anne Marit Waade, Hanne Bruun

Aviser og Journalistik i Forandring: Den trykte presse som kulturel og politisk ressource(2007-2009) (Newspapers and Journalism in Transition: The printedpress as a cultural and politicalressource)
Projektleder: Stig Hjarvard, KU.
Deltagende AU-forskere: Unni From, Henrik Bødker

Making TV Around the World – a survey on television makers in eight different countries – sammen med Dr. Annette Falahey, University of Sydney. 
Deltagende AU-forsker: Pia Majbrit Jensen

Comparing the REception of Talent Formats in Denmark, Finland, Germany and the UK – sammen med forskere i Media Across Borders.
Projektleder Andrea Esser, RoehamptonUniversity. 
Deltagende AU-forsker: Pia Majbrit Jensen

Ph.d.-projekter

Medierne som skole – en historisk undersøgelse af den lærende modtager i DR’s tværmedielle undervisningskoncepter
Ph.d.-projekt finansieret af AU og Statsbiblioteket. 
Janne Nielsen

Den medialiserede motionist - om danskernes integration af sociale medier i motionspraksis 
Joeb Høfdinghoff Grønborg

Bag skærmen - produktionskultur i den eksterne tv-produktionsbranche i DK (2013-16)
Ph.d.-projekt finansieret af Aarhus Universitet.
Katrine Broe Sørensen