Litteraturstudier

Litteraturstudier

Dette forskningsprogram studerer litteratur i dens historiske, kulturelle og sociale sammenhænge. 

Om programmet

Studiet af litteratur har en lang videnskabelig tradition, men bevæger sig i disse år i nye retninger. Tidens globale forandringer rejser nye spørgsmål om menneskelige fællesskaber og menneskets plads i naturen, som litteraturen bidrager til at forme og forstå.

Samtidig er litteraturen selv i forandring: Nye litterære genrer, medier og kredsløb opstår, mens digitale tekstarkiver og analyseværktøjer udfordrer grænserne for litteraturstudiets metoder og genstandsfelt. Forskningsprogrammet i litteraturstudier er udforskningen af disse og mange andre udviklinger i et fagligt fællesskab på tværs af discipliner og faggrænser.

Læs forskningsprogrammets profil

Se liste over aktuelle forskningsprojekter

Kommende arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Forskningsprogramleder

Jakob Ladegaard

Lektor
M
H bygn. 1580, 318
P +4587163037
P +4522662687

Viceleder

Nyt fra Litteraturstudier

20.01.2017 | Bogomtaler

Udgivelse: Den materielle drejning

Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur