Velkommen til bloggen!

03.11.2016 | Marie Lund

Velkommen til bloggen på Center for Retoriks hjemmeside!

Her blogger ansatte og studerende ved Retorik om retorisk praksis som danske taler, politisk debat og meget andet. Kommentarerne er funderet i retorikforskning, og bloggerne bestemmer selv, hvad de vil tage op. Her er det forskerne, der sætter dagsordenen for retoriske kommentarer, ikke journalisterne. Læser en underviser Perikles’ gravtale og gør sig tanker, som kunne være værd at dele med andre, kan det blive emnet for et blogindlæg. Andre gange vil bloggerne kommentere helt aktuelle retoriske begivenheder som en valgdebat eller en netop afholdt tale.

Vi inviterer til at deltage og debattere med os her på siden. Det er også muligt at kontakte bloggerne på e-mail. Bloggerne skriver navn på hvert indlæg, og de er selv ansvarlige for indholdet.

En tale af den belgiske konge Baudouin fra 1990, hvor han abdicerer midlertidigt, er næppe et indlysende aktuelt emne at tage op her. Med mindre man altså medregner, at talen indgik i den fantastiske forestilling BigMouth, som gæstede Teater Katapult i Aarhus for nylig. I en sammenvævning af nogle af verdenshistoriens kanoniske taler – fra Sokrates’ forsvarstale til taler af George W. Bush – fik Valentijn Dhaenens sit publikum til at tænke over retorikkens enorme betydning og dens bestandigt uafklarede spørgsmål: Hvad er en stor tale? Er retorik etisk forsvarlig? Hvordan skal vi læse taler? Hvori består den retoriske tale? Hvem taler?

Når Kong Baudouin frivilligt lader sig detronisere et par dage skyldes det den katolske konges modvilje mod at signere en lov om fri abort. Her aner man måske en parallel til en historie i det danske mediebillede, hvor en trodsig kronprins går imod regeringens politik og stemmer nej til at udelukke Rusland fra OL. Hvor Baudouin altså tyede til en juridisk spidsfindighed for at undgå at gå imod regeringens politik, synes den danske kronprins ikke at have haft de store overvejelser om sine beføjelser. Til BT udtaler han: ”Der er faldet en beslutning, og den står jeg også inde for. Det må jeg sige.” (Information 29.10. 2016). Selv om den tomme cirkelargumentation involverer første person ental, afslører den foregående, passive formulering ”der er faldet,” at kronprinsen faktisk ikke er i stand til tage en sådan beslutning selv. Han sidder ikke i Den Internationale Olympiske Komité som privatperson, ej heller som enevældig monark; han er der på vegne af den danske regering, hvorfor han naturligvis ikke kan handle imod dens politik.

Kongens indskrænkede rolle i et konstitutionelt monarki forudså allerede medlem af den grundlovgivende forsamling Peter Brønnum Scavenius i 1849. I debatten op til vedtagelse af Danmarks første grundlov forsvarede han enevælden i en tale. Under megen hyssen i forsamlingen faldt hans forudsigelse: ”Således bliver kongen her som overalt en for statsstyrelsen overflødig person, som man vel nu har medtaget, fordi man ej kunne andet, men som man ret vel kunne undvære. Han bliver en pyntet dukke, som man ved højtidelige lejligheder fører i procession til moro for publikum” (C. Friisberg: Taler til tiden, 2011). Hvis kronprinsen er i tvivl om sin rolle, kan han læse lidt op her. Alternativt må han gøre helt, hvad Kong Baudouin gjorde halvt.

Rigtig god debat- og læselyst!

/Marie Lund

 

 

Danske taler