Nordisk netværk

Om netværket

Det nordiske 1800-tals forskningsnetværk er et nyt tværfagligt initiativ stiftet med det formål at aktualisere 1800-tallet og bringe nordiske forskere fra forskellige fag og institutioner sammen. Initiativet er blevet til efter dialogmøder med nordiske forskere i efteråret 2016.

Det nordiske netværk består primært af deltagere fra norske, svenske og danske universiteter og museer, men netværket har også deltagere fra England, Tyskland, Holland m.m. Der arbejdes i i øjeblikket på også at inddrage forskere fra de øvrige nordiske lande.

Netværkets deltagere videndeler forskningsinteresser og projekter via hjemmeside og nyhedsbreve. Netværket mødes til et årligt seminar på skift i de nordiske lande. Første seminar afholdes på Schæffergården v. København d. 4.-5. december 2017.

Det nordiske netværk er åbent for alle med forskningsinteresse i 1800-tallet. Netværkets arrangementer afholdes på nordiske sprog.

Deltagere

Norge / Norway

 • Ann Falahat, Nordic Agent for AXA ART Insurance
 • Anne Eriksen professor i kulturhistorie, IKOS, Universitetet i Oslo
 • Bård Frydenlund, direktør, Eidsvoll
 • Bjørn Anders Frederiksen, Enhedschef Park, NMBU
 • Bjørn Arne Steine, seniorrådgiver, Stortinget
 • Bente Larsen, professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo
 • Ellen Lerberg, seniorkurator, Nationalmuseet i Oslo
 • Ellen Rees, professor v. Institut for lingvistiske og nordiske studier, prodekan for forskning, Universitetet i Oslo
 • Erik Mørstad, professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo
 • Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden
 • Frode Haverkamp, tidl. seniorinspektør, Nationalgalleriet, Oslo
 • Frode Helland, professor, leder af Ibsen Centret, Oslo
 • Harald Herresthal, tidl. professor i musik v. Norges Musikhøjskole (NMH)
 • Hilde Sandvik, professor i historie, Universitetet i Oslo
 • Ingeborg Lonning, sektionschej v. De Kongelige Samlinger.
 • John Peter Collett, professor i historie, Universitetet i Oslo
 • Kjartan Hauglid, kunsthistoriker, De kongelige Samlinger, Slottet, Oslo
 • Knut Ljøgodt, museumsdirektør, Nordnorsk Kunstmuseum
 • Knut Ormhaug, samlingsleder, KODE Muserne i Bergen
 • Kristian Nymark, PhD fellow, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Mai Britt Guleng, museumsinspektør, Nationalmuseet, Oslo
 • Mari Hvattum, professor i arkitekturhistorie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Marit Lange, tidl. Seniorinspektør, Nationalmuseet i Oslo
 • Marit Werenskiold, professor emeritus i kunsthistorie, Universitetet i Oslo
 • Marthe Hommerstad, forskningsrådgiver, stortingsarkiv, Stortinget
 • Mattias Bäckström, postdoc, Centre for Museum Studies, University of Oslo
 • Merethe Roos, Professor in history, Høgskolen Sør-Øst Norge
 • Morten Nordhagen Ottosen, PhD in history, Associate professor, Norwegian Military Academy
 • Morten Øveraas, PhD Fellow, Department of Cultural Studies and Languages, University of Stavanger 
 • Møyfrid Tveit, kurator, Nationalmuseet i Oslo
 • Nicolai Strøm-Olsen, redaktør KUNSTforum
 • Nina Høye, museumsinspektør, Det Kongelige Hof
 • Pål Sagen, Kunstantikvariat PAMA i Oslo, kunstsamler
 • Pål Thonstad Sandvik, professor i historie, NTNU
 • Peter Fjågesund, professor i britisk litteratur og kultur, Telemarkens høgskole
 • Roald Berg, professor ved Institut for kultur- og sprogvidenskab, Universitetet i Stavanger
 • Ruth Solveig Hemstad, Førsteamanuensis, Historie, Universitetet i Oslo
 • Tone Selboe, professor i litteraturvidenskab, Universitetet i Oslo
 • Tor Ivar Hansen, ph.d. stipendiat, Institut for historiske studier, NTNU, Trondheim
 • Vibeke Waallann Hansen, kurator, Nationalmuseet i Oslo
 • Øivind Storm Bjerke, professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo
 • Øystein Sjåstad, førsteamanuensis, Kunsthistorie, Universitetet i Oslo
 • Øystein Ustvedt, museumsinspektør, Nationalgalleriet i Oslo

Danmark / Denmark

Sverige / Sweden

Finland, Germany, The Netherlands, USA, UK