Nordisk netværk

Om netværket

Det nordiske 1800-tals forskningsnetværk er et nyt tværfagligt initiativ stiftet med det formål at aktualisere 1800-tallet og bringe nordiske forskere fra forskellige fag og institutioner sammen. Initiativet er blevet til efter dialogmøder med nordiske forskere i efteråret 2016.

Det nordiske netværk består primært af deltagere fra norske, svenske og danske universiteter og museer, men netværket har også deltagere fra England, Tyskland, Holland m.m. Der arbejdes i i øjeblikket på også at inddrage forskere fra de øvrige nordiske lande.

Netværkets deltagere videndeler forskningsinteresser og projekter via hjemmeside og nyhedsbreve. Netværket mødes til et årligt seminar på skift i de nordiske lande. Første seminar afholdes på Schæffergården v. København d. 4.-5. december 2017.

Det nordiske netværk er åbent for alle med forskningsinteresse i 1800-tallet. Netværkets arrangementer afholdes på nordiske sprog.

Deltagere

Norge / Norway

Danmark / Denmark

Sverige / Sweden

Finland, Germany, The Netherlands, USA, UK