Det nordiske 1800-tals forskningsnetværk

Første seminar i netværket finder sted d. (3.), 4.-5. december 2017 på Schæffergården (v. København/DK).

27.04.2017 | Karina Lykke Grand

Dato man 04 dec tir 05 dec
Tid 11:30    15:00
Sted Schäffergården, Gentofte/DK

Netværksseminaret vil indeholde faglige oplæg af work-in-progress-karakter, forskningsoplæg, postersessioner og en masse god dialog omkring mulige, fremtidige forskningssamarbejder, udstillings- og publikationssamarbejder m.m.

Vi planlægger efter, at oplæggene holdes på de skandinaviske sprog, men ønsker man at holde sit oplæg på engelsk, er det også accepteret.

 

Temaet for netværksseminaret er:

Nationaliteter i Norden
- Identiteter, bevægelser og kulturer i 1800-tallet 

 

Vi foreslår oplæg i disse undertemaer:

  • skandinavisme/ nationalisme/pan-nationalisme
  • eksport/import af identitetsmarkører
  • kulturarvsbrug som national/nordisk strategi; erindringskultur om/i Norden
  • nordiske rejsende, rejsende til Norden, migration
  • geografi som nordisk identitetsskaber
  • nation, køn, medborgerskab og civilsamfund
  • national og nordisk begrebsbrug, kunst og kultur

 

Praktisk om seminaret:

Sted: Schæffergården:  http://www.schaeffergaarden.dk/

Tid: officiel start mandag d. 4.12. Seminaret begynder 11.30.

Seminaret slutter tirsdag d. 5.12 kl. ca. 15. Herefter er der museumsbesøg.

 

Særligt for juniorer/ph.d.-stipendiater: Vi vil gerne tilbyde vores juniorgruppe/ph.d.stipendiater/unge museumsforskere en masterclass forud for seminarets officielle start. Masterclass’en begynder søndag d. 3.12 kl. 18. Formatet er diskussion af forskningsspørgsmål samt fremlæggelser med korte papers.

 

Museumsbesøg: Vi vil gerne tilbyde miniudflugt til Den Hirschsprungske Samling i København, der er et museum for 1800-tals kunst. Museet holder særligt åbent for os, og museets direktør/inspektør vil vise os rundt fra ca 16-17.30 og sætte fokus på seminarets tematik i en visuel kontekst.

 

Foreløbig opbygning af seminaret:

Søndag d. 3.12

Kl. 18. middag for masterclass-deltagere (masterclass er for unge forskere)

Ca. kl. 19 – masterclass, del I

 

Mandag d. 4.12:

8.00-11.00:  masterclass, del II

11.30: officiel begyndelse på seminaret. Præsentationsrunde, information om netværket, program.

12.00-13.00: frokost/lunsj

13-18: oplæg inkl. kage/kaffepauser

18.30: middag 

20.00 poster-session*

Diverse korte oplæg v. poster

Boglancering: Skandinavismen – visjon og virkning, red. Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen (Syddansk Universitetsforlag 2017).

Ca. 21.30- Mulighed for hygge i caféområdet

 

Tirsdag d. 5.12.

Inden 9.00: morgenmad

9.00-12.00: oplæg

12.00-13.00: frokost/lunsj

13.00-13.45: oplæg

13.45-14.30: rundbordssamtale + opsamling – næste skridt: vil vi lave en publikation for dette seminar? Er der strategiske ansøgningssammenhænge, som vi sammen vil indgå i? Vil vi afholde et nordisk seminar igen? Samme format? Fortsætte på de nordiske sprog? Kunne det være Lysebu næste gang, eks. juni 2019?

Ca. 15. Seminaret slutter officielt.

Ca. 15-17.30: Museumsbesøg på Den Hirschsprungske Samling i København. (Museet ligger tæt ved metro, hvor der er forbindelse til lufthavn m.m.) (www.hirschsprung.dk)

 

*poster-session: Postersessionen vil blive afholdt om aftenen den 4. december. Her vil deltagerne på en A3 poster – i tillæg til korte mundtlige præsentationer – kunne præsentere enten igangværende forskning eller projekter i støbeskeen. Det er en oplagt måde at få viden om/komme i kontakt med andre nordiske forskere, der arbejder med samme emne. Vi sender skabelon ud, som I kan anvende. Print medbringes selv eller printes af os efter aftale.

 

Deadline for titler på oplæg og for korte abstracts er 1. november. (mere information tilgår efter registrering)

 

Mange gode hilsner

Planlægningsgruppen: Ruth Hemstad, Rasmus Glenthøj, Henrik Johnsson, Erik Mørstad og Karina Lykke Grand

Center for 1800-talsstudier