Bøger

Bøger i fokus

Julie Bakken Jepsen, ph.d studerende, Lingvistik, og William B. McGregor, professor i Lingvistik, er medredaktører på bogen Sign Languages of The World – A Comparative Handbook.

09.11.2015 | Bogomtaler

Ny håndbog om tegnsprogs og døves mangfoldighed

Hvor mange tegnsprog bruges der i verden? Hvor mange har tegnsprog som deres førstesprog? Hvor forskellige er tegnsprog i deres grammatiske strukturer? Hvad er døves holdninger til deres sprog, og hvad er den hørende verdens holdning til tegnsprog?

12.05.2014 | Bogomtaler

Ny udgivelse: Børns Liv og Leg med Medier

Børns Liv og Leg med Medier handler om, hvorfor vi som voksne er nødt til at forholde os engageret og nuanceret til børns brug af medier.

17.03.2014 | Udgivelse

Teknologi i sundhedspraksis

Teknologi integreres i stadigt stigende omfang i sundhedspraksis og derfor er der brug for et reflekteret og kritisk perspektiv på teknologiers indførelse, betydning og konsekvenser ikke bare for patienter, borgere og pårørende, men også for sundhedsprofessionelle og for organisering af praksis.

Aktuelle bøger

Tidsskriftartikel