Body politics

Deltagere/kontaktpersoner: Britta Timm KnudsenChristoffer KølvraaCarsten StageChristina JerneAnn-Katrine Schmidt Nielsen

Forskningsenheden om ‘kropspolitik’ eller ‘body politics’ arbejder med det 'ekstra-repræsentationelle' ved at fokusere på nyere former for politisk mobilisering og affektiv styring, der sætter kroppe på spil og i spil. Dette sker både inden for de politiske institutioner og etablerede institutionaliserede praksisser (for eksempel skoler, uddannelsesinstitutioner, i det traditionelle politiske felt) og uden for disse etablerede rammer: i bevægelser, i aktivisme og i selvbestaltede ad-hoc initiativer.

Det er forskningsenhedens udgangspunkt, at disse bevægelser og initiativer kan og skal begribes ud fra æstetiske og relationelle logikker, og at de politisk-sociale bånd, der etableres, kan analyseres vha. vitalitetstermer såsom energi, intensitet, atmosfære, tiltrækningskraft, forførelse, smitte, attunement, viralitet etc.

Medlemmer af gruppen kan for eksempel arbejde med: 

• karismatisk mobilisering 
• nye sammenvævninger mellem teknologi, krop, liv og biologi, human/machine-assemblages 
• forholdet mellem affekt og event
• såvel affektivt hjemsøgte som affektivt hjemsøgende kroppe
• biomedierede kroppe
• kroppe i exces, energiforladte kroppe 
• kroppes forskellige ekstra-repræsentationelle fremtrædelsesformer: 
◦ åbnede sårede lemlæstede kroppe (kroppe itu) 
◦ sårbare kroppe (kroppe, der er for små, for svage, kalder på beskyttelse mv.) 
◦ kroppe som indekser, til stede by proxy i det symbolske (brudte tekster) 
◦ kroppe, der 'crowder', swarmer, stimler
◦ kropsdele i politisk brug
◦ aktivistisk kropskunst