Centre for Nineteenth-Century Studies (CNCS)

Upcoming events

Thu 06 Apr
09:00-17:00 | Det svenske og danske institut i Rom
Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950
Från Sturm und Drang till öppen stad