Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknologi i sundhedspraksis

Teknologi integreres i stadigt stigende omfang i sundhedspraksis og derfor er der brug for et reflekteret og kritisk perspektiv på teknologiers indførelse, betydning og konsekvenser ikke bare for patienter, borgere og pårørende, men også for sundhedsprofessionelle og for organisering af praksis.

17.03.2014 | Dorte Midtiby Sørensen

14. marts udkommer bogen Teknologi i sundhedspraksis (Munksgaard), hvori 20 forskere i 15 kapitler tager livtag med teknologiers komplekse betydning på sundhedsområdet. Bogen er redigeret af lektor Finn Olesen fra IÆK (sammen med lektor Lotte Huniche fra SDU), og  flere af kapitlerne er skrevet af andre forskere fra IÆK.

Bogens målgruppe er i høj grad de sundhedsprofessionelle aktører samt sundhedsforskere, og den formål er at styrke muligheden for at begribe, diskutere og udvikle brugen af teknologi i den sundhedsfaglige hverdag.

Forfattere tager alle afsæt i, at teknologi ikke blot er funktionelt værktøj, der kontrolleres af sundhedsaktører. Hvad enten det drejer sig om pleje, behandling, monitorering, patientuddannelse eller ledelse, er teknologi med til at præge de sundhedsfaglige beslutninger, der træffes, og handlinger, der udføres.

Symposium: Teknologi i sundhedspraksis

Udgivelse