Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mod en mere kvalificeret kønsdebat

Med en bevilling på knap fem millioner fra Velux Fonden skal lektor i kunsthistorie, Camilla Skovbjerg Paldam, sammen med idehistoriker Louise Fabian styrke forskning i kønskultur og sammen med Kvindemuseet udvikle nye formidlingsstrategier.

23.08.2018 | Anja Kjærgaard

En interessant opgave ligger forude for kunsthistoriker Camilla Skovbjerg Paldam, der er lektor i kunsthistorie på Institut for Kommunikation og Kultur. Til daglig er hun leder af den tværfaglige forskningsgruppe Seksualitetsstudier. Og de næste år skal hun sammen med idehistoriker Louise Fabian og Kvindemuseet i Aarhus bidrage med ny forskning i køn samt udvikle og afprøve helt nye formidlingsstrategier af deres forskningsresultater.

Forsknings- og formidlingsprojektet hedder ”Køn redelighed – hverdagsliv, aktivisme og diversitet" og har netop fået tildelt 4,9 millioner kroner fra Velux Fonden.

Hvad bliver dit særlige bidrag som kunsthistoriker til projektet?
"Jeg skal undersøge Instagram som køns- og seksualitetspolitisk platform. Visuelle markører har stor betydning for kønsidentitet, og som kunsthistoriker er det derfor både oplagt og interessant at tage udgangspunkt i netop Instagram. Jeg vil undersøge opslagenes budskaber og virkemidler, herunder forhold mellem tekst og billede, samt analysere diskussionerne i kommentarfelterne. Dette vil blive sat i forhold til queer- og kønsteori og relateret til den øvrige køns- og seksualitetspolitiske debat," fortæller Camilla Skovbjerg Paldam.

På hvilken måde er det relevant at undersøge netop Instagram som køns- og seksualitetspolitisk platform? 
"De senere år har en stor del af den kønspolitiske debat og aktivisme udfoldet sig på sociale medier. Alle, uanset baggrund, har mulighed for at ytre deres personlige politiske holdninger online, og ofte tager disse udgangspunkt i personernes egne perspektiver og oplevelser. 70’ernes erkendelse af, at det personlige er politisk, videreføres i høj grad. Vores kultur i dag har et stærkt fokus på det visuelle, og Instagram spejler dette ved i høj grad at formidle budskaber gennem fotos," lyder det fra kunsthistorikeren, der også vil undersøge, hvordan Instagram som platform påvirker profiler og debat, herunder blandt andet forbuddet mod at vise kvinders brystvorter, der har resulteret i kampagnen #freethenipple.

Læs mere om  Forsknings- og formidlingsprojektet:
”Køn redelighed – hverdagsliv, aktivisme og diversitet" 


Yderligere information

Camilla Skovbjerg Paldam, lektor i kunsthistorie

Institut for Kommunikation og Kultur

camillapaldam@cc.au.dk

Fastnet: +4587163073

Mobil: +4540924440

Forskning