Festival bygger bro mellem forskning og praksis

Fire forskere på The Faculty of Arts er involveret i den kommende festival, CounterPlay, hvis omdrejningspunkt er leg og det legendes rolle i vores arbejde, samfund og liv. Vi har spurgt, hvad de hver især bidrager med til den kommende festival.

09.03.2017 | Anja Kjærgaard

Stine Liv Johansen, 
lektor på Center for Børns Litteratur og 
Medier

Hvad er din rolle i forbindelse med den kommende CounterPlay-festival?
-
Udover at jeg er med i CounterPlays bestyrelse, skal jeg i år stå for et arrangement om leg i biblioteket. Vi arrangerer en workshop for bibliotekarer og en paneldebat, der stiller spørgsmålet: Må man lege på biblioteket? 

Du repræsenterer et center, Center for Børns Litteratur og Medier, hvordan indgår leg i forskning eller undervisning her?
-
Jeg forsker i, hvordan børn bruger medier i deres hverdagsliv, herunder hvordan de bruger medier til at lege med, og hvordan medier inspirerer børn til leg. Og så prøver jeg at inspirere mine studerende til at have en mere legende tilgang til det at studere og undersøge, hvordan faget hænger sammen.

Hvilken rolle spiller leg i dit eget daglige arbejde som forsker?
-
Jeg samler på gode legekammerater, både på og uden for universitetet, som inspirerer mig, og som jeg forhåbentlig også kan inspirere. Og så tror jeg, at vi med et legende sind og en legende tilgang til vores faglighed grundlæggende får et sjovere og rarere arbejdsliv.
Camilla Møhring Reestorff,
lektor på Center for Cultural
Participation

Hvad er din rolle i forbindelse med den kommende CounterPlay-festival?
-
Jeg er bestyrelsesmedlem i foreningen CounterPlay og har være med til festivalen, siden den startede for fire år siden. Jeg er medarrangør og involveret i den løbende udvikling af festivalen. 

Du repræsenterer et center, Center for Cultural Participation, hvordan indgår leg i forskning eller undervisning her?
Center for Cultural Participation er grundlæggende interesseret i, hvordan man kan skabe gode rammer for deltagelse i undervisningen såvel som i institutioner, virksomheder og samfundet generelt. Her spiller leg en afgørende rolle, for i legen kan vi afprøve forskellige relationer. Gennem legen øver vi os i at deltage. Derfor er det af stor forskningsmæssig betydning at undersøge, hvordan og hvornår vi leger, og ikke mindst hvornår vi ikke leger.

Hvilken rolle spiller leg i dit eget daglige arbejde som forsker?
Legen spiller en stor rolle både i min forskning og i min undervisning. I undervisningen finder man hele tiden nye måder at skabe gode relationer til de studerende, så de tør udvikle deres egen faglighed. I forskningen er legen central, fordi når vi forsker afprøver vi hele tiden nye ideer, på den måde leger vi med vores empiri og vores teori for at finde frem til vores resultater. 

 

Claus-Toft Nielsen,
adjunkt, Center for
Undervisningsudvikling og
Digitale Medier

Hvad er din rolle i forbindelse med den kommende CounterPlay-festival?
Jeg skal være med til at afholde en GameJam workshop for en folkeskoleklasse sammen med min kollega Rikke Toft Nørgaard (CUDiM), professor Andrew Burn & ph.d.stipendiat Bruno de Paula (begge fra DARE Collaborative, UCL). Temaet er ReThink Vikings og er en af flere sammenhængende GameJams hvor vi ser på interkulturelle fortolkninger af et fælles tema eller emne. 

Du repræsenterer et center, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, hvordan indgår leg i forskning eller undervisning her? 
Jeg forsker i digitale spil og læring og ikke bare spil som objekter og aktiviteter, men også leg som en attitude og en bestemt måde at rammesætte f.eks. læringsaktiviteter på. Herudover underviser jeg i en række fag og kurser, hvor leg og spil udgør hovedparten af kurset, både i teori og praksis: Computerspilsteori og Summerschool-kurserne Game.Play.Theory og Game.Play.Design. 

Hvilken rolle spiller leg i dit eget daglige arbejde som forsker?
Ud over at være en fast del af pensum og praksis i min undervisning, så er legen både en drivkraft og en måde at udfordre min egen undervisning på – at forsøge med nogle anderledes legende undervisningsmetoder som en ramme om undervisningen. 

 

Rikke Toft Nørgaard,
lektor Center for
Undervisningsudvikling og
Digitale Medier

Hvad er din rolle i forbindelse med den kommende CounterPlay-festival?
Jeg skal være med til at afholde en GameJam workshop sammen med en række forskere fra AU og UCL samt en gruppe studerende, der er Coding Pirates- frivillige. Derudover skal jeg afholde en workshop, hvor vi arbejder på at skabe et værdigrundlag og et visionsmanifest for mere legende institutioner – lige fra folkeskoler til biblioteker og universiteter. 

Du repræsenterer et center, Center for Higher Education Futures, hvordan indgår leg i forskning eller undervisning her?
På det nystartede Center for Higher Education Futures leder jeg et projekt om The Playful University, der sigter mod at gøre forskning, undervisning og læring på universiteterne mere legende på forskningsbaserede og praksisinformerede måder. Derudover arbejder jeg som lektor i educational design & technology med at anvende undervisningsformater og –teknologier, der åbner op for det legende, eksperimenterende og undersøgende. 

Hvilken rolle spiller leg i dit eget daglige arbejde som forsker?
Jeg ser mig selv som en legende forsker og underviser. Jeg leger hele dagen. Jeg forsker bedst, når jeg er legende. Jeg underviser bedst, når jeg er legende. Det er gennem det legende, at jeg får nye indsigter, skaber nye forståelser, prøver nye ting af i undervisningen og indgår i meningsgivende og værdifulde relationer med internationale såvel som lokale kollegaer. Det er gennem det legede, at tanker, der kan synes ubrugelige eller nonsens, får plads til at træde frem og kan vise sig som afgørende ny viden. Det er gennem det legende, at jeg kan være kreativ og modig i min forskning og undervisning. 

Ovenstående fire forskere bygger ved deres deltagelse i festivalen bro mellem forskning og praksis, når CounterPlay slår dørene op den 30. marts på DOKK1 i Aarhus. Og netop den sammenblanding af forskning og praksis er hovedarrangør og stifter af festivalen, Mathias Poulsen, meget glad for:

"Jeg er rigtig glad for deres bidrag, fordi det, at forskere leger med, understreger legens mange forskellige former og manifestationer. CounterPlay er en drøm om at skabe en bevægelse, hvor vi udvider kredsen af folk, der betragter spil og leg som del af deres liv, privat og professionelt. Det er en legeplads for alle, der har en nysgerrighed på det legendes rolle i vores arbejde, samfund og liv. Vi favoriserer derfor heller ikke dem, der har en lang forhistorie med fx leg, men byder alle med lyst til at lære velkommen," fortæller Mathias Poulsen.

Læs mere på www.counterPlay.org


 

For yderligere information 
Camilla Møhring Reestorff

Lektor på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
e-mail: norcmr@cc.au.dk Fastnet: 8716 3181

 

 

Forskning