Digital Society – en platform for samarbejde om det digitale samfund

Anja Bechmann, lektor i medievidenskab og fellow på AIAS, Aarhus Institute for Advanced Studies, fortæller her om, hvordan forskere, studerende og virksomheder samarbejder via platformen Digital Society om de mest udtalte ”grand challenges” i det digitale, datadrevne samfund.

22.11.2017 | Johanne Vejrup Nielsen

Digital Society (billede fra digitalsociety.dk)

Anja Bechmann, lektor i medievidenskab og fellow på AIAS, Aarhus Institute for Advanced Studies

Hvad er formålet med Digital Society?

- Formålet er at samarbejde på tværs af forskning og erhverv om de udfordringer, der opstår, efterhånden som vi producerer og opsamler data fra brugere og omsætter disse data til produkter, processer og forudsigelser om mennesker. Og formålet er ikke kun at stille forskningen til rådighed for virksomhederne, men også at lade virksomhederne informere og inspirere forskningen.

- Vi får som forskere med den her platform en bedre idé om, hvilke udfordringer virksomhederne har og hvilke forskningsspørgsmål, der er relevante at stille i et samfundsmæssigt perspektiv. Og ofte er virksomhedernes udfordringer ikke så meget anderledes end dem, vi ser inden for grundforskningen. Det, synes vi, er meget frugtbart, og mange virksomheder synes, det er interessant at løfte blikket fra kvartalsregnskaberne og prøve sammen at identificere de udviklingsretninger, vores samfund kan påvirkes i.

- De studerende er en vigtig del, ligeså vel som organisationer og NGO’er. De kommer med et andet perspektiv end virksomheder, som har en kommerciel interesse. I mødet mellem de her partnere opstår de mange gode diskussioner – og de kommer op på et andet niveau, end hvis man bare går ud og formidler sin forskning i en virksomhed.

Hvordan arbejder I konkret?

- Vi har prøvet forskellige formater af, og vi har fx det, vi kalder meet-ups, som vi tilrettelægger henover året. Her inviterer vi virksomheder hen i vores lab, og så har vi en diskussion om et emne inden for de 3 udfordringer, vi arbejder med:

  • Datadeling og privacy
  • Kvalitetsindhold på digitale medier
  • Algoritmestyret samfund

- Et konkret emne kan fx være sensitivitet over for situeret data i algoritmer. Dette efterår har aktiviteterne været forskningsdrevne, men det kan også være virksomheder, der kommer ind og præsenterer en udfordring. Nogle gange parrer vi forskere med firmaer inden for samme problemstilling, og så skiftes parterne til at holde oplæg.

- Sammen med Akademiet For de Tekniske Videnskaber afholder vi et seminar tirsdag den 21. november– her er der et virksomhedsspor og et forskerspor – og fælles keynotes. Her skal vi diskutere GDPR, den nye persondatalov, der træder i kraft 25. maj 2018. Forskere og virksomheder har mange lignende diskussioner inden for det emne, så jeg håber der bliver skabt forbindelser.

- Vi har for eksempel også et godt samarbejde med UNSILO, som arbejder meget med machine learning i deres produkter (Ejeren Mads Rydahl har været med til at udvikle Apples Siri). Vi arbejder med, hvordan de kan konstruere de semantiske modeller bedre i UNSILO, og hvordan vi integrerer sociale aspekter og værdier i appliceret machine learning og gør modellerne bedre til at forstå menneskelig adfærd.

Hvad er de studerendes rolle?

- Med Digital Society samarbejder vi også med de studerende og giver dem noget virksomhedsrelevant undervisning, fx når vi har hackathon. Vores hackathon er ikke først og fremmest kode-baseret, men strategisk. Virksomheder og organisationer kommer med udfordringer, som bliver en del af undervisningen, krydret med teori fra underviserne. Emnerne kan fx være:

  • Den nye lovgivning inden for fred- og ærekrænkelse i forhold til digital adfærd. Det kan være en menneskerettighedsorganisation eller Justitsministeriet har et problem med, hvordan lovgivningen skal strikkes sammen for at være sensitiv over for det digitale mediebillede lige nu.
  • Traditionelle mediers udfordring på deres økonomi, fordi de sidder i et sprogligt niche-marked, hvor de ikke har nok volumen til en god forretningsmodel.

- De studerende arbejder intenst i 1 uge og præsenterer projekterne på Internet Week Denmark. En jury bestående af virksomheder og forskere vælger, hvem der går videre, og så honorerer vi de vindende grupper og giver dem noget PR i netværket. Vi promoverer vores studerende, så virksomhederne kan rekruttere dem, som er gode. Og virksomhederne får nogle løsningsforslag på de problemstillinger, de står med.

Hvordan kan man læse mere eller deltage?

- Alle er velkomne til at tage kontakt til Digital Society og deltage i de åbne seminarer og talks. Se en liste over kommende aktiviteter her.

- Som forsker kan man kontakte os via Datalab.au.dk. Der er 40 forskere tilknyttet Datalab fra forskellige felter såsom datalogi, økonomi, kognition, æstetik, digital design, informationsvidenskab og medievidenskab, og vi understøtter match mellem forskere og virksomheder og opfordrer forskerne til at identificere virksomheder, som de synes er interessante at arbejde med. Det er ikke en lukket fest, og alle er meget velkomne. Det, der samler os, er de udfordringer, vi identificerer i fællesskab, inden for det digitale og datadrevne samfund.

Medievidenskab og Journalistik