Det går ud over fællesskabet, hvis kultur nedprioriteres

Et forskerhold på Aarhus Universitet har i et nyt forskningsprojekt undersøgt danske og europæiske kulturhuse. Projektet undersøger de mange forskellige deltagelsesformer, der finder sted i kulturhusene og viser, at husene har stor betydning for fællesskabet.

10.05.2017 | Anja Kjærgaard

Godsbanen i Aarhus.

Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at Aarhus i 2017, sammen med Region Midtjyllands 18 andre kommuner, er Europæisk Kulturhovedstad. Aarhus2017 handler blandt andet om at gentænke og omdanne Region Midtjylland til et kulturelt laboratorium for at give grobund for alternative løsninger.
   Et forskerhold fra Aarhus Universitet har i samarbejde med Aarhus 2017 og danske samt europæiske kulturhuse undersøgt, hvad såkaldt ”kulturel deltagelse” er, hvilke former for ”deltagelse”, der finder sted og ikke mindst, hvad effekterne er af deltagelse for både kulturhusene og de borgere, der bruger dem og deres lokalområde.
   ” Projektet har involveret et udvekslingsprojekt, hvor 20 ansatte fra forskellige europæiske kulturhuse har besøgt 20 andre huse og indsamlet viden om, hvilke former for deltagelse der finder sted. Udvekslingen og projektets ’citizen science’ format har givet os en specifik viden om de europæiske kulturhuse og deres forskelligartede deltagelsesformer. Ved at involvere deltagere i forskningsprocessen, får man nye metodiske udfordringer, men også ny viden om deltagelse i kulturhusene,” fortæller lektor Camilla Møhring Reestorff, som er én af de tre involverede forskere fra Aarhus Universitet.

Et europæisk fællesskab
Lektor Carsten Stage og Birgit Eriksson har ligeledes været engagerede i projektet og er optagede af at finde ud af, hvordan der med kulturel deltagelse skabes nye fællesskaber:

”Europæiske lande på tværs af regioner står over for en række af de samme problemer. Vores projekt viser, at kulturhusene har en stor betydning for de lokale fællesskaber og for miljøet omkring husene, og også at man gennem udvekslingsprogrammer kan skabe en fornemmelse for et europæisk fællesskab. Det tærer hårdt på lokalsamfundene, når kultur nedprioriteres. Kultur og kulturelle aktiviteter er med til at skabe liv, og det er centralt både for det lokale miljø. Ved at investere i eksempelvis kulturhuse, bliver der rum for deltagelse og medindflydelse, hvor borgere kan opnå en indflydelse på deres lokalsamfund. Det er vigtigt for den enkelte, for lokalsamfundet, men også for det europæiske projekt," fortæller Carsten Stage. 

Faktaboks

Blandt de kulturhuse, der har deltaget, er: Godsbanen (Aarhus), Nicolaj (Kolding), Vokari (Grækenland), UFA Fabrik (Tyskland), Farm Cultural Park (Italien), Plum Yard (Tjekkiet.)

Læs mere om forskningsprojektet

Resultatet fremlægges på en konference den 17.-19. maj på Godsbanen i Aarhus.


Yderligere information

 

Camilla Møhring Reestorff, lektor Nordisk Sprog og Litteratur
norcmr@cc.au.dk

Fastnet: +4587163181

 

Carsten Stage, lektor Nordisk Sprog og Litteratur
norcs@cc.au.dk

Fastnet: +4587163175

 

Birgit Eriksson, lektor Æstetik og Kultur
aekbe@cc.au.dk

Fastnet: +4587163086

Forskning