Datafication of healthcare: Transforming practices, roles and knowledge

5 keynotes og 35 deltagere fra USA, Norge, Sverige og Danmark diskuterede 19. Marts 2018 på Aarhus Universitet muligheder og udfordringer for anvendelse af data i sundhedsvæsenet.

05.04.2018 | Johanne Vejrup Nielsen

Forhåbningerne til og erfaringerne med brug af data til kvalitetsforbedring og effektivisering blev præsenteret af Jens E. Møller (IBM), Kaj Grønbæk (AU), Karen Marie Lyng (Sundhedsdatastyrelsen), Klaus Høyer (KU), og Katie Pine (Arizona State University) med henblik på at kognition, visualisering, datakvalitet, data-politik og kvalitets-styring via sundhedsdata.

Seminaret var arrangeret af Morten Bonde, Peter Danholt og Claus Bossen (Alle fra IKK) i samarbejde med Yunan Chen (UC-Irvine), Kai Zheng (UC-Irvine) og Katie Pine (Arizona State University) som del af et internationalt netværkssamarbejde om ”Data-driven quality improvement and management in healthcare” støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

 

Konference, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab