Ledige stillinger

På denne side finder du ledige stillinger ved institut for Kommunikation og Kultur. Der er både videnskabelige stillinger, teknisk administrative stillinger, stillinger som deltidsundervisere og ph.d.-stillinger.

Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk. Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk.  

Projektkoordinator til Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest 983799

Institut for Kommunikation og Kultur, Arts, AU søger en projektkoordinator til det nyetablerede Nationale Center for Fremmedsprog Vest.
Det Nationale Center for Fremmedsprog består af to enheder placeret på hhv. Københavns Universitet og Aarhus Universitet. De to centre vil have hver sin ledelse og skal i samarbejde med aktører i hele uddannelsesstrengen bidrage til at løfte sprogområdet på tværs af uddannelsessystemet. Centret, der ligesom projektkoordinatorstillingen oprettes for en femårige periode, hviler på den nationale Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Projektkoordinatoren skal arbejde tæt sammen med centerlederen og vil referere til institutledelsen på Institut for Kommunikation og Kultur.

Ansættelse vil ske for en femårig periode med start 1. september 2018 eller snarest herefter.
Projektkoordinatorens opgaver
Som projektkoordinator vil du skulle understøtte centerlederen, og dine primære opgaver vil være i samarbejde med centerlederen at
 • tage initiativ til nye projekter og koordinere centrets forskellige projekter
 • koordinere og videreudvikle aktiviteter i den danske del af ECML (European Centre for Modern Languages)
 • bidrage til udviklingen af de tværgående samarbejder og netværk mellem institutioner og sprogundervisere
 • bidrage til udarbejdelsen af årlige handleplaner
 • bidrage til at indsamle viden på det sprogdidaktiske område, herunder ikke mindst vedr. de nye digitale muligheder og formidle den indsamlede viden
 • udvikle og gennemføre relevante sprogdidaktiske enkeltinitiativer
 • bidrage til udviklingen af lokale fremmedsprogsstrategier på i samarbejde med undervisningsinstitutioner, regioner og kommuner i Vestdanmark
 • Udvikle og afvikle konferencer, seminarer og workshops inden for det sprogdidaktiske område
 • bidrage til udviklingen og understøttelsen af skræddersyede efter- og videreuddannelsestilbud udviklet sammen med interessenter på fremmedsprogsområdet
Krav og forventninger
Du forventes at være en aktiv medspiller i skabelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest i tæt samarbejde med centerlederen, styregruppen, institutledelsen på Institut på Kommunikation og Kultur og enheden i østdanmark. Ifølge den nationale sprogstrategi skal ECML indlejres i Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest, og varetagelsen af opgaverne i forlængelse af det hidtidige arbejde i ECML vil derfor være en væsentlig del af opgaveporteføljen. På den baggrund forventer vi, at du har
 • en relevant videregående uddannelse inden for det fremmedsproglige område på minimum kandidatniveau
 • erfaring med projektstyring og opbygning af netværk inden for sprogområdet
 • indsigt i sproguddannelse fra grundskole til universitetsniveau
 • indsigt i ECMLs arbejde
 • erfaring med udvikling af fremmedsprogsdidaktik, herunder mulighederne for at anvende digitale redskaber
 • stærke kommunikative kompetencer, herunder god beherskelse af dansk
 • gode evner til at have mange bolde i luften og at have en til tider uforudsigelig hverdag
 • erfaring med afvikling af store konferencer
Det vil være en fordel, hvis du har
 • erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • erfaringer fra tidligere job inden for det offentlige, gerne uddannelsesinstitutioner
 • direkte erfaring fra ECMLs arbejde
Ansættelse vil finde sted på Institut for Kommunikation og Kultur, og yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til viceinstitutleder Jody Pennington mail: engjwp@cc.au.dk. Ansættelsen vil være i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i anden uge af august. Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.08.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.