Ledige stillinger

På denne side finder du ledige stillinger ved institut for Kommunikation og Kultur. Der er både videnskabelige stillinger, teknisk administrative stillinger, stillinger som deltidsundervisere og ph.d.-stillinger.

Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk. Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk.  

Centerleder til Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest 983781

Institut for Kommunikation og Kultur, Arts, AU søger en leder til det nyetablerede Nationale Center for Fremmedsprog Vest.
Det Nationale Center for Fremmedsprog består af to enheder placeret på hhv. Københavns Universitet og Aarhus Universitet. De to centre vil have hver sin ledelse og skal i samarbejde med aktører i hele uddannelsesstrengen bidrage til at løfte sprogområdet på tværs af uddannelsessystemet. Centret, der ligesom centerlederstillingen oprettes for en femårige periode, hviler på den nationale Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Lederen skal skal være centrets faglige leder og vil referere til institutledelsen på Institut for Kommunikation og Kultur.
Ansættelse vil ske for en femårig periode med start 1. september 2018 eller snarest herefter.
Centerlederens opgaver
Ledelsesopgaver
 • som faglig leder lede, opbygge og udvikle Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest
 • udarbejde årlige budgetter og handleplaner i samarbejde med centerlederen for Det Nationale center for Fremmedsprog øST
 • etablere faglige netværk og sikre inddragelse af de mange aktører på sproguddannelsesområdet i Vestdanmark
 • understøtte og koordinere udarbejdelsen af lokale sprogstrategier på de respektive niveauer i Vestdanmark samt fungere som sparringspartner for kommuner og ministerier
 • stå i spidsen for det løbende strategiske arbejde på området
Udviklingsopgaver
 • bidrage til udviklingen af fremmedsprogsdidaktik til gavn for hele uddannelsesstrengen nationalt
 • bidrage til udvikling af undervisningsmateriale med fokus på nye digitale undervisningsformater som f.eks. blended learning
 • udvikle og understøtte efter- og videreuddannelsestilbud baseret på dialog med interessenter om behovene
Krav og forventninger
Ud over at skulle opbygge centeret og samarbejde med Det Nationale Center for Fremmedsprog øst er det afgørende, at centrets aktiviteter løbende tilpasses de aktuelle ønsker og behov, der viser sig inden for fremmedsprogsundervisning i hele uddannelsesstrengen. Vi forventer derfor, at du som ansøger har
 • en relevant videregående uddannelse inden for det fremmedsproglige område på minimum kandidatniveau
 • stærke samarbejdsevner og kommunikationskompetencer
 • erfaring med faglig ledelse af vidensmedarbejdere
 • erfaring med budgetstyring og projektledelse
 • en solid indsigt i og strategisk forståelse for sprogfagenes situation fra grundskole til universitetsniveau
 • indsigt i fremmedsprogsdidaktiske udfordringer og indsigt i de didaktiske muligheder, digitaliseringen rummer
 • erfaring med netværksopbygning- og pleje
 • gode analytiske evner og strategisk overblik
 • er udviklingsorienteret og har politisk tæft
 • god beherskelse af dansk i skrift og tale
Det vil være en fordel, hvis du har
 • erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer, gerne fra tidligere job i den offentlige sektor, fx uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • erfaringer med samarbejde på tværs og på langs af uddannelsessektoren
 • evner til at kunne motivere andre til at deltage i udviklingsprojekter
 • kendskab til efter- og videreuddannelsesområdet
 • evner til at have mange delprojekter i gang på samme tid
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til viceinstitutleder Jody Pennington e-mail engjwp@cc.au.dk. Ansættelsen vil finde sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i anden uge af august.
Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.08.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.