Ledige stillinger

På denne side finder du ledige stillinger ved institut for Kommunikation og Kultur. Der er både videnskabelige stillinger, teknisk administrative stillinger, stillinger som deltidsundervisere og ph.d.-stillinger.

Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk. Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk.  

Videnskabelig assistent i nordisk litteratur 982362

En stilling som videnskabelig assistent i nordisk litteratur ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, er til besættelse i perioden 01.08.2018-31.07.2019. 
 
Stillingen er 37 timer ugentligt.
 
Ansøgeren forventes at besidde brede kvalifikationer på mindst kandidatniveau inden for områderne litteraturanalyse og litteraturhistorie inden for det nordiske fagområde. Desuden ønskes kandidater med undervisningserfaring inden for kultur- og medieanalyse ligeledes ud fra en nordisk, fortrinsvis dansk kontekst. Ansøgere med undervisningserfaring vil blive foretrukket.
 
Det forventes, at ansøgeren i efteråret kan påtage sig undervisning i følgende discipliner:
 • Litterære problemstillinger (Bacheloruddannelsens 3. semester) 
 • Litterære problemstillinger (Bachelortilvalgsuddannelsen på EVU, undervisning i 3 weekender)
 • Valgfag om et aktuelt forskningsemne (Kandidatuddannelsens 3. semester)
 • Vejledning af et antal bachelorprojekter (Bacheloruddannelsens 5. semester) 
I foråret forventes ansøgeren at undervise i:
 • Litteraturhistorisk emne (Bacheloruddannelsens 4. semester)
 • Vejledning af et antal specialer (Kandidatuddannelsens 10. semester)
Der henvises til studieordningernes beskrivelse af de pågældende kurser:
 
Stillingen kræver hensigtsmæssigt tilstedeværelse på afdelingen, samt deltagelse i medarbejdermøder og underviserteammøder. Der vil blive stillet kontorfaciliteter til rådighed.
 
Ansøgningen vedlægges eksamensbeviser samt dokumentation for evt. undervisningserfaring (kursusplaner samt evalueringsrapporter fra tidligere undervisningsforløb m.v.)
 
Institut for Kommunikation og Kultur
Instituttet hører under hovedområdet Arts. På denne hjemmeside kan du finde relevante informationer om instituttet og dets mange aktiviteter. 
 
Institut for Kommunikation og Kultur danner ramme om international forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred kulturfaglig vifte: Nordisk studier, Litteraturstudier, informations- og medievidenskab, lingvistik, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt æstetikfagene er alle fagområder, der hører under vores institut.

Stillingen vil være primært tilknyttet Afdelingen for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, men der vil være mulighed for relevante undervisnings- og vejledningsopgaver på en af instituttets andre afdelinger.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos afdelingsleder Inger Schoonderbeek Hansen, jysis@cc.au.dk 

Formalia

 • Faculty of Arts henviser til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen)
 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet
 • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  25.06.2018
  Søg stilling online her

  Faculty of Arts

  Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

  Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

  Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
  Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

  Læs mere på arts.au.dk

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.