Ledige stillinger

På denne side finder du ledige stillinger ved institut for Kommunikation og Kultur. Der er både videnskabelige stillinger, teknisk administrative stillinger, stillinger som deltidsundervisere og ph.d.-stillinger.

Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk. Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk.  

Professor in Musicology 980855

The School of Communication and Culture invites applications for the position of professor of musicology, broadly conceived as music studies.

The appointment is tenured and begins on 1 February 2019 or as soon as possible thereafter.

The position is based at the Department of Dramaturgy and Musicology, which is part of the School of Communication and Culture.
 
The position
The professorship comprises research, teaching and supervision within the field of musicology, broadly conceived as music studies. The successful applicant will be expected to contribute to developing the profile of the department’s research and degree programmes and to strengthening them nationally and internationally.
 
Musicology at the Department of Dramaturgy and Musicology at Aarhus University employs 16 researchers, teachers and PhD students. Research and teaching relate to a broad field of historical and present, practical and theoretical, aesthetic and socio-cultural topics.
 
The successful applicant will be expected to contribute to and provide leadership in relation to tasks and responsibilities within Aarhus University’s core activities in the areas of research, teaching and supervision, talent development and knowledge exchange.
 
Research
The Department of Dramaturgy and Musicology at Aarhus University has a pronounced and significant international profile and a strong research network.
 
The successful applicant will be expected to take a leading role in developing the research programme in musicology. The successful applicant will also be expected to contribute to research initiatives in relation to both the field of musicology, broadly conceived as music studies, and the research community at the department in terms of new collaborative research projects with internal and external partners, as well as external research funding.
 
Applicants must therefore be able to document original academic production at the highest international level, as well as significant scholarly contributions to theoretical and thematic developments within the field. Applicants are furthermore asked to state how they see themselves and the department contributing to future developments within the field and to document a solid record of accomplishment in research leadership as well as in international research funding and international research cooperation.
 
Teaching
The successful applicant is expected to take part in and be committed to the department’s teaching activities, to participate in thematic and didactic development of the degree programmes and courses, and to teach and supervise students at all levels. In this connection, documented experience of the development and administration of degree programmes and a specification of teaching competencies within musicology is required.
 
Talent development 
The successful applicant is expected to recruit and supervise PhD students, and must have experience of including and encouraging talented students.
 
Knowledge exchange
Applicants are expected to contribute to knowledge exchange as outlined in the strategy of the Faculty of Arts, for instance via research collaboration with external partners, public-sector institutions or private organisations. Applicants must be able to document previous experience of research communication and knowledge exchange.
 
Qualifications
Applicants must have a PhD degree or equivalent qualifications in a relevant field related to musicology. Applicants must be able to document, relevant to the position:

• a record of international academic, peer-reviewed research publications at the highest international level which have contributed to developments within the field, preferably but not exclusively in one or more of the following research areas:
  • music aesthetics and aesthetic theory, for example the relation of aesthetic theory to issues of music analysis, historical musicology, musical mediation and music philosophy
  • music performance and music as a performative phenomenon, for example the relation of performance and performativity to issues of musical liveness, mediation or mediatisation, the music industry and event culture, music theatre and opera, music analysis and historiography
  • music didactics and pedagogy, for example the relation of music education to issues of learning, creativity and technology, socio-cultural differences and institutional contexts in musical life, issues of studying and improving on pedagogical practices, methodologically and theoretically
  • gender, race and sexuality, for example the relation of music and musicology to gender studies, studies of race and queer theory along with issues of gender, race and sexuality in musical life, historically and at present
  • music anthropology, for example developments of ethnomusicology or music anthropology in terms of theory and method in the study of changes in musical life, musico-cultural transformations or social processes; or studies relating music anthropology to other disciplinary subfields, such as music history, analysis, sociology, performance and production
• a successful record of accomplishment in research management and in attracting external research funding within the field;
• active participation in international research collaboration and academic networks;
• teaching, teaching development and supervision at all levels;
• the development and administration of degree programmes;
• talent development, supervision of research projects and development of research          programmes, for instance in the form of PhD courses;
• significant accomplishments within knowledge exchange.

If the successful applicant does not speak Danish, he or she will be required to acquire sufficient Danish within two years of commencing the appointment in order to participate fully in the activities of the School of Communication and Culture.
 
Participation in the daily life of the department is a high priority, and we emphasise the importance of good working relationships, both among colleagues and with our students. In order to maintain and develop the department’s teaching and research environment, the successful applicant is expected to be present at the department on a daily basis, which will contribute to the School of Communication and Culture’s goal of establishing one of the best research environments in the Nordic countries.
 
Further information
For further information about the position, please contact head of department Thomas Rosendal, on +45 8716 3025 or afdelingsleder.dramus@cc.au.dk 
 
For more information about the application and the employment procedure, please contact HR supporter Helle Sindal, hsi@au.dk
 
School of Communication and Culture
The school belongs to the Faculty of Arts. You will find relevant information about the school and its many activities here on our website.
 
The School of Communication and Culture offers a broad range of research and degree programmes across a variety of fields: literature(s), information and media studies, linguistics, Scandinavian studies, Western European languages and cultures as well as the arts and aesthetics. 
 

Kvalifikationskrav

Ansættelse som professor forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia

    • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
    • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
    • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet.
    • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
    • Ansøgningen skal indeholde en motivation for at søge stillingen og vedlægges et curriculum vitæ, en undervisningsportfolio, en fuldstændig liste over publicerede arbejder, relevante eksamenspapirer og videnskabelig produktion (maksimalt i alt 8 arbejder). Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Hvis ikke andet er angivet i stillingsopslaget skal ansøgningen udfærdiges på engelsk. Ansøgningsfristen er kl 23.59 dansk tid.

        Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.      Der kan anvendes shortlisting til at udvælge kandidater, der skal gå videre til en udfoldet faglig bedømmelse. Udvælgelsen sker ved et udvalg nedsat af institutlederen. Se her for yderligere information om shortlisting på Arts:

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Proces_for_shortlisting_december_2017.pdf

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.08.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.