Ledige stillinger

På denne side finder du ledige stillinger ved institut for Kommunikation og Kultur. Der er både videnskabelige stillinger, teknisk administrative stillinger, stillinger som deltidsundervisere og ph.d.-stillinger.

Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk. Virksomheder, der søger praktikanter og studerende til studiejobs, kan lægge jobopslag ud i Aarhus Universitets Jobbank på jobbank.au.dk.  

Ekstern lektor i Spansk 950899

Ved Institut for Kommunikation og Kultur, Afd. for Tysk og Romanske Studier, vil der, under forudsætning af fornøden bevilling, være et 3-årigt eksternt lektorat med varierende timetal at besætte fra 1. februar 2018 inden for følgende område: 
 • International virksomhed i spansk med særligt fokus på 
 • ekstern kommunikation
 • international medieplanlægning 
 • interkulturel kommunikation.
Arbejdsadressen er Nobelparken, Jens Chr. Skous vej 4, Bygning 1481, 8000 Aarhus C. 
 
Da kontrastivitet er et bærende fundament i undervisningen, skal ansøger beherske både dansk (på højt niveau) og spansk (på modersmålsniveau). Der foretrækkes ansøgere med primær undervisningserfaring inden for International virksomhedskommunikation i spansk med særlig fokus på internationale markedsføringsstrategier, interkulturel kommunikationstilpasning, positionering, branding og medieplanlægning samt forskellige typer af kommunikation til virksomhedens stakeholders. 
 
Nærmere oplysninger om timernes art og omfang kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Helle Dam-Jensen hed@cc.au.dk 
 
Ansøgninger skal indeholde oplysninger om og dokumentation for faglige og pædagogiske kvalifikationer, samt oplysning om evt. fuldtidsbeskæftigelse andetsteds.  
 
Afdeling for Tysk og Romanske sprog
Afdeling for Tysk og Romanske Sprog rummer to hovedtyper af uddannelser: humanistiske sprog- og kulturuddannelser og erhvervssproglige uddannelser. Afdelingen består af en række fagmiljøer (Fransk, Italiensk, Spansk og Tysk) med hver sin Fagkoordinator samt en række forskningsenheder.
Afdeling for Tysk og Romanske sprog er en af de ni afdelinger ved Institut for Kommunikation og Kultur. Afdelingen arbejder tæt sammen med Afdeling for Engelsk om de tværgående kandidatuddannelser Interkulturelle Studier og Cand. ling. merc. 
 
Institut for Kommunikation og Kultur
Instituttet hører under hovedområdet Arts. På denne hjemmeside kan du finde relevante informationer om instituttet og dets mange aktiviteter. 
Institut for Kommunikation og Kultur danner ramme om international forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred kulturfaglig vifte: Litteraturstudier, informations- og medievidenskab, lingvistik, nordisk, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt æstetikfagene er alle fagområder, der hører under vores institut
 
 

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia

 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. .

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  15.12.2017
  Søg stilling online her

  Faculty of Arts

  Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.

  Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

  Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

  Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
  Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

  Læs mere på arts.au.dk

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.