TILGANGE TIL VISUEL KULTUR

SEMINAR FOR ANDERS TROELSEN

16.02.2017 | Betina Ramm

Dato fre 24 feb
Tid 14:00 17:30
Sted Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, Kasernen, bygn. 1584, lok. 112

Program

 

14.00 VELKOMST ved Chris Askholt Hammeken

14.10 Jacob Wamberg
Apropos Anders Troelsens fornemmelse for tegn: Om masse og ornament hos Théodore Rousseau

14.30 Jan Bäcklund
Adfærdens objekt

14.50 Søren Kjørup
Folkelige og fascistiske ritualer for de faldne: Tre italienske militære mindesmærker for første verdenskrig

15.10 Maria Fabricius Hansen
Manierismer før og nu: Groteske måltider og dødstematikker i 1500-tallets kunst og kultur

15.30 PAUSE

15.45 Lise Bek
Sig det med billeder: Den fælles billedkultur som kritisk kommunikationsstrategi

16.05 André Wang Hansen
Klap hesten: Tilbageblik, tematisk analyse og nye forbindelser

16.25 Anders V. Munch
Nærkontakt i brandspace? Mediering af design gennem rum

16.45 Søren Elgaard
Nye erkendelser på rejsen

17.05 Anders Troelsen
Tilbageblik på en faglig odyssé

Seminar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi