Møde i alumneklub på Digital Design og Informationsvidenskab

Alumneklubben på Digital Design og Informationsvidenskab holder deres femte arrangement d. 6. april kl. 17-20 i It-byen Katrinebjerg. Tilmeld dig gratis det næste arrangement gennem den lukkede Facebook-gruppe.

17.03.2017 | Dorte Midtiby

Dato tor 06 apr
Tid 17:00 20:00
Sted Bygning 5362, Nye Schön, lok. 135, Finlandsgade, Aarhus N

Find gruppen frem ved at søge på Facebook “Alumneklub for Inf og DD”, og kom på den måde med i den lukkede klub sammen med ca. 300 andre alumner fra Digital Design og Informationsvidenskab. Hvis du har problemer med at finde det, så kontakt Birgitte Kvist på birgitte.kvist@cc.au.dk. Inviter gerne andre alumner fra din årgang med i alumneklubben.

Formålet med alumneklubben er, at de færdiguddannede kan networke og erfaringsudveksle med hinanden på tværs af uddannelser, brancher og arbejdsområder. Alumneklubben er også åben for studerende på det 5. studieår, som til arrangementerne får mulighed for at høste af alumnernes karrierefortællinger og erfaring i en uformel sammenhæng. Alumneklubben mødes hver anden måned til en temaaften som skifter i format - f.eks. oplæg, workshops og diskussioner. Alle temaer og diskussioner styres af medlemmerne, så det er et oplagt forum at byde ind med aktuelle emner og holde sig opdateret på digitale problematikker og udfordringer.

Forplejning til arrangementerne støttes af It-vest og Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab. 

Yderligere information
Birgitte Kvist
Uddannelses- og karrierekonsulent

Digital Design & Informationsvidenskab
Institut for Kommunikation og Kultur

Helsingforsgade 14, bygning 5347, lok. 221 8200
Aarhus N

Telefon: +45 87161995
Email: birgitte.kvist@cc.au.dk 

Møde, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab