KIG UD: Dit fremtidige arbejdsliv som kunsthistoriker

For alle studerende på Kunsthistorie

21.01.2019 | Kristian Mørch Abell

Dato ons 20 feb
Tid 10:45 16:00
Sted Sted: Store sal på Kasernen

Program:

Kl. 10.45-11: Meet & greet


Kl. 11-12.45: Oplæg

  • Et helikopterperspektiv på det kunsthistoriske arbejdsmarked
  • Færdige kandidater fra Kunsthistorie, AU, fortæller om, hvordan de bruger deres kunsthistoriske faglighed i deres arbejde: Jan Juhl er indenfor undervisning/uddannelse, Kathrine Kristensen er på et kunstmuseum, Michelé Holde er start-upper i det kulturelle felt, Tom Hermansen arbejder hos en stor privat kunstfond og Kristine Rasmussen er i det private erhvervsliv.
  • Den studenterdrevne organisation “Humanister i erhvervslivet” giver et indblik i deres konkrete erfaringer med at koble humanister og erhvervsliv.
  • Tegnestuen LabLand afslører, hvilke konkrete opgaver kunsthistorikere arbejder med i virksomheden, og hvordan deres faglighed bidrager.


Kl. 12.45-13.30: Frokost


Kl. 13.30-14: Spørgsmål og diskussion

Alle tænkelige spørgsmål til formiddagens oplægsholdere og diskussion på tværs.


Kl. 14-15.30: Aktiviteter målrettet hhv. BA og KA

BA: Konkret opgave fra LabLand løses i grupper + Info om hvordan man hver især helt konkret kan tone sine kunsthistoriske uddannelse efter interesse og hvordan man kan samarbejde med eksterne partnere.

KA: Oplæg v. Dansk Magisterforening om rettigheder, faldgruber, tips og tricks som ny på arbejdsmarkedet anno 2019 + “Feltstudie-hulen” m. erfaringsoverlevering fra 4. til 2. sem. KA og input til hvordan kan man bruge sit feltstudie senere + “Underviser-hulen” m. input om det at undervise i gymnasiet eller andre steder.


Kl. 15.30-16: Fælles opsamling

Tips og tricks v. Arts Karriere + Hvad har du lært i løbet af dagen? + Afrunding


Kl. 17-20: Arrangement i Kunsthistories Kandidat- og alumnenetværk

Kun for kandidatstuderende og færdige kandidater. Særskilt info via netværket: https://www.facebook.com/groups/2114839781860355/

Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi