Æstetisk Seminar. Magtens vævede scenografi

Ulrik Reindel er ph.d.-stipendiat i kunsthistorie ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, hvor han i sin aktuelle forskning har sat sig for at undersøge det danske hofs repræsentative brug af nederlandske tapeter i perioden 1500-1700

25.01.2017 | Betina Ramm

Dato tor 23 feb
Tid 14:15 17:00
Sted Kasernen, Langelandsgade 139, Bygn. 1584, Lokale 124

Vævede tapeter – eller gobeliner som disse figurative vægprydelser i daglig tale kaldes – forbindes formentlig af mange med en støvet og afdanket herregårdskultur, hvis værdi snarere skal måles efter kulturhistoriske end æstetiske alen. I renæssancen og barokken nød tapetmediet imidlertid en anderledes høj anseelse blandt Europas herskende elite. Med deres materialemæssige pragt og monumentale historiefortællinger transponerede de eksklusive vævearbejder magthavernes økonomiske og kulturelle kapital til rumlige kategorier, idet de indvævede motiver samtidig tjente som affirmative spejle for den sociale og rituelle praksis, der udspillede sig i interiørernes hic et nunc. Tapetvævning, frem for anden figurativ kunst så som maleri eller skulptur, var ganske enkelt periodens foretrukne repræsentative medium. Gennem analyseeksempler hentet fra en særskilt dansk kontekst er det forsøgsvis hensigten at indkredse de særlige materiale- og virkningsæstetiske (og overvejende mediespecifikke) kvaliteter ved tapetkunsten, som appellerede så stærkt til datidens magthavere.

 

Foredraget er åbent for alle.

Forelæser: Ulrik Reindel

 

Folder

Seminar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi